pgbsdzc

Wat is een democratisch land

Waarschijnlijk heb je het woord democratie weleens gehoord, want we leven natuurlijk in een democratie. En dat is heel erg fijn, want doordat we in een democratisch land leven hebben we de vrijheden zoals we die nu kennen. Kunnen we het leven leiden zoals we dat willen en weten we dat ook inspraak hebben in veel zaken. Maar wat is nu precies een democratisch land en waar herken je die aan? Dat lees je in deze blog!

Wat is een democratie?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, een democratie is een samenleving waarin de beslissingen met elkaar worden genomen. Dat wil zeggen, alles gaat in open en eerlijk overleg en waar de meeste stemmen gelden wordt er besloten welke koers men vaart met elkaar. In een democratisch land is het zo dat er niet één iemand de absolute macht heeft.

Ons land wordt geregeerd door de Tweede Kamer en in de Tweede Kamer zitten allerlei politieke partijen die door het volk gekozen zijn. Om in de Tweede Kamer deel te kunnen nemen moet je namelijk een minimaal aantal zetels hebben. Dit heeft te maken met het aantal stemmen dat een partij heeft gekregen tijdens de verkiezingen.

Het vormen van een formatie

Wanneer de verkiezingen gedaan zijn en er bekend is welke partijen de meeste stemmen hebben gekregen van het volk is het tijd voor de formatie en dit kan een lastig proces zijn want vaak zie je dat politieke partijen onderling hele andere standpunten hebben. Hierdoor krijg je dat sommige partijen niet met elkaar willen regeren.

Om toch een kabinetsformatie rond te krijgen wordt er daarom een formateur aangesteld. Deze formateur zorgt ervoor dat er met de diverse gekozen partijen om tafel wordt gezeten zodat er gekeken kan worden hoe de meningsverschillen opgelost kunnen worden en dat er een balans kan komen in de onderlinge verschillen.

De luxe van een democratie

Het feit dat wij in een democratisch land wonen is echt een luxe. Want in onze democratie telt iedere stem. En er zijn landen waarbij dit niet zo is. En waarbij je als mens niets te vertellen hebt. Waar je te maken hebt met een dictator die de hele boel regeert en die geen tegenspraak accepteert. Leven in een democratie is dus een leven in luxe en vrijheid.