Wat is een fractie?

De politiek, we hebben er dagelijks mee te maken. De politiek neemt beslissingen die voor de samenleving in het algemeen gevolgen heeft. Soms pakken die beslissingen positief uit maar soms ook minder positief. Hoe dan ook, het is belangrijk om je een beetje te verdiepen in de politiek en hoe het allemaal werkt. In deze blog lees je alles over een fractie en wat dit precies inhoudt.

De politieke partij

In deze blog wordt de Tweede Kamer als voorbeeld genoemd, omdat we hier ook in het dagelijkse leven het meeste over te horen krijgen. Zij nemen immers de beslissingen die impact hebben op ons dagelijkse leven en op de gehele samenleving.

Om een kabinet te vormen heb je politieke partijen nodig. Deze partijen worden democratisch gekozen via de landelijke verkiezingen. Overigens hebben we ook gemeenteraadsverkiezingen waarin de politieke partijen campagnes voeren om gekozen te worden zodat de politieke partijen ook op lokaal niveau inspraak kunnen uitoefenen.

De fractie

Een fractie is een organisatie binnen een politieke partij die de standpunten van de politieke partijen bepalen. Zij zorgen ervoor dat er een bepaalde lijn wordt uitgezet en dat belangrijke onderwerpen besproken worden tijdens debatten. Een politieke partij kan dus niet zonder een fractie. Deze vormt de basis voor een politieke partij.

Fractiebestuur

Om een fractie goed leiding te geven is er een fractiebestuur nodig. Het fractie bestuur zorgt ervoor dat alles goed gestroomlijnd is. Ook zorgen zij voor een goede structuur en dat de diverse beleidsterreinen goed verdeeld zijn onderling in de partij. En dat is natuurlijk ook belangrijk, zeker wanneer het een grote fractie betreft.

De fractie verzorgt dus het beleid van de politieke partij en bepalen indirect de koers van de politieke partij. Ze dragen bij aan de organisatie en structuur. Zonder een goede fractie is de politieke partij dus vrijwel stuurloos. De rol van de fractie valt vaak minder op doordat de focus ligt op de ministers maar het hele logistieke proces erachter is enorm!

De fractie wordt altijd geleid door een fractievoorzitter en deze heeft een belangrijke rol in het organiseren van de fractie, de verdeling van de taken en het voeren van debatten.